Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě MSGOMA a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatel internetového obchodu www.msgoma.cz je Martina Bartoňová, Hrádecká 531, 671 28  Jaroslavice, IČ 68360118, DIČ 7453244711. e-mail: info@msgoma.cz

Vznik oprávnění dne 01.08.1998, zapsáno v Živnostenském rejstříku.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené na www.msgoma.cz jsou považovány za závazné. Provedením objednávky je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

Veškeré údaje uvedené ze strany kupujícího musí být pravdivé a přesné.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícícho po zaplacení celkové ceny zboží a jeho převzetí.

Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

3. Platební podmínky, způsob plateb a doručení

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží, zálohu ve výši 100% hodnoty objednávky. Kupujícímu je vystavena zálohová faktura, která je zaslána e-mailem. Společně se zbožím, je kupujícímu zaslána faktura.

Způsob plateb:

* platba v hotovosti při osobním odběru

* převodem na účet

Osobní odběr – je možný na adrese provozovny MSGOMA – Nová 642, Jaroslavice 671 28. Osobní odběr je nutno předem telefonicky domluvit! Při zadávání objednávky je potřeba ve formuláři označit variantu doručení osobní odběr.

Dobírka – platba na dobírku bude umožněna zákazníkům, kteří budou pravidelně odebírat zboží a jejich platební morálka bude řádná.

Převodem na účet – znamená zaplatit za zboží na náš bankovní účet vedený u Česká Spořitelna, č.ú.: 4173905359/0800 a to před samotným odesláním zboží. Pokud zvolíte tento druh platby, po dokončení objednávky Vám budou zaslány podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka a variabilní symbol). Zboží Vám bude vyexpedováno po připsání celé částky (včetně poštovného) na náš účet.

Zboží Vám bude doručeno Českou poštou balíkem do ruky. Poštovné činí 100,- bez DPH. Balné je součásti poštovného.

4. Ceny a registrace

Ceny uvedené v e-shopu jsou ceny pro maloodběratele (ceny MOC), ceny pro velkoodběratele (ceny VOC), Vám budou zpřístupněny po ověření registrace.

Registrace pro maloodběratele – pro kamenné obchody, e-shopy a školy, kupující musí doložit ŽL, adresu webové prezentace. Po odeslání těchto dokumentů (e-mailem) je prodávajícím provedena kontrola a ověření ŽL. Minimální odběr zboží na jedné objednávce musí být 1000,- (bez DPH). Tímto kupující splní podmínky pro registraci.

Registrace pro velkoodběratele – pro velkoobchody, kupující musí doložit ŽL, IČ, DIČ, adresu webové prezentace. Po odeslání těchto dokumentů (e-mailem) je prodávajícím provedena kontrola a ověření ŽL, IČ a DIČ. Minimální odběr musí být 1500,- (bez DPH). Tímto je kupující zařazen do sekce Velkoodběratele a jsou mu zpřístupněny ceny VOC.

Pokud kupující pravidelně každý měsíc zakoupí zboží za 10.000,- (bez DPH) a více obdrží od prodávajícího speciální kupón na slevu 10% z jeho nastavených cen. Kupující může tento nákup provést buď jenorázovým nákupem, nebo několika nákupy v měsíci. Pokud v měsíci tuto částku nedosáhne, jeho cena za zboží je původní a kupon nelze použít. Kupon je nepřenosný, tudíž ho smí využít pouze kupující, kterému byl vystaven. Do celkové ceny se nezapočítává cena balného a poštovného.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle odst.6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zbží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2. výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech budeme kupujícího kontaktovat a dohodneme s ním další postup.

6. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky, kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, platební podmínky, dodání zboží a veškerá ustanovení obchodních podmínek.

Kupující plně přijímá, že pěnovka má svou charakteristickou vůni. Dále je kupující obeznámen s tím, že pěnovka má na svém povrchu malé dírky, které vznikají při výrobě. Pěnovku před balením kontrolujeme. Pokud se kupujícímu v objednaném zboží objeví arch, na kterém je dírka větší než 5mm, má právo arch reklamovat. Dírka nesmí být způsobena špatnou manipulací, ale musí být zřejmé, že jde o vadu při výrobě.

Veškeré zboží je u výrobce důladně kontrolováno, certifikováno a odpovídá evropským normám.

Kupující bere na vědomí, že minimální objednané množství zboží pro maloobchod je v hodnotě 1000,- bez DPH a pro velkoobchod 1500,- bez DPH. Do celkové ceny se nepočítá částka za poštovné a balné.

Při nákupu nad 5000,- bez DPH je poštovné zdarma

7. Reklamační řád

Vznikne-li na zboží dodaném internetových obchodem www.msgoma.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

Kupující písemně oznámí prodávajícícmu na e-mail info@msgoma.cz zjištěné závady a důvod reklamace. Oznámení musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky nebo faktury a popis závady. Kupující je povinnen předložit kopii faktury a doklad o zaplacení o dodaném zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Kupující je povinnen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat přepravce, tak prodávajícího, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní se vyřízení při reklamaci.

Prodávající informuje do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.